KAFAMDA ÇOK SORU İŞARETİ VAR…

Problemin tanımlanması, öğelerinin analiz edilmesi, çözüme doğru yönlendirici adımların belirlenmesi etkili ve doğru kararları daha çabuk olmamıza yardımcı olur. Böylesi bir yaklaşım bazı teknikleri ve bu teknikleri uygulayacak becerileri gerektirmektedir.
Her problem kurumumuz için aynı zamanda bir öğrenme, değişim ve yenileşme fırsatı haline getirilebilir?
Hedef Kitle: Firma sahipleri, Üst Düzey Yöneticiler, belirli bir ekip yöneten tüm yöneticiler ve tüm çalışanlar.
Süre : 6 saat
Tarih : (Görüşme sonrası, birlikte karar verilecektir.)
Katılımcı Sayısı: 10 – 40 kişi
Yer : Firma Sahası
Eğitimin İçeriği
• Problem Nedir?
• Problem Çözme ihtiyacımız nedir?
• Problem Çözmeye Etki Eden Faktörler
• Problem Çözme Süreci
• Problem Çözme Yaklaşımları
 11 adet farklı problem Çözme Yöntemi ve Uygulamaları
1) Fikir fırtınası ve Tusunami
2) Pas sistemi
3) SOS tekniği
4) TOTE tekniği
5) İyi adam – Kötü adam
6) 5N 1K
7) 6 Şapkalı düşünce tekniği
8) Balık Kılçığı tekniği
9) Sorun Ağacı tekniği
10) Zihin Haritalama tekniği
11) Swot Analizi tekniği
• Analitik Ve Yaratıcı Düşünce
• Karar Verme Süreci
• Doğru Karar Vermenin Önemi
• Yapıcı Karar Verme Yöntemi
Nasıl bir eğitim?
Kişinin kendisi ve sosyal çevresi ile ilgili iletişim becerilerinin farkındalığını yaratmak üzere; katılımcı, interaktif, örneklerin de içinde bulunduğu birlikte paylaşılarak gelişimin aktarıldığı ve çeşitli ekipmanların kullanıldığı bir eğitim şeklidir.
Klasik ders anlatımından uzak, eğitime katılan her bireyin tam da merkezde kabul edildiği ve geri bildirimlerin değerlendirildiği bir eğitim şeklidir.
Eğitimci Ekipman: Sunu yansıtıcı cihaz, 65×95 ölçülü tahta kağıdı (Flipchart) ve Kalemler
Katılımcı Ekipman: Not defteri ve kalem
Eğitim Süresi: 1 tam gün