Talep, beklenti ve şartları karşılamak prosesin planlanmış olan kural, prensip ve sisteme göre
gerçekleşmesini takip etmek üzere prosesin sürekli izlenmesi ve ölçülmesidir.
• Ana Prosesler; Kuruluşun Müşteriye Sunduğu Üründe Direkt Etkisi Olan Ve Stratejik Öneme
Sahip En Üst Seviyedeki Proseslerdir.
• Prosesler; Ana Prosesleri Oluşturan Ve Birbirleri ile Etkileşimde Olan Proseslerdir.
• Alt Prosesler; Prosesleri Oluşturan Ve Daha Alt Düzeyde İşleyişi Olan Proseslerdir.
• Faaliyetler; Alt Prosesleri Oluşturan, Genellikle Kişi/Kişiler Bazında Yürütülen Ve Katma Değer
Açısından Değerlendirme İhtiyacı Duyulmayan, İşin Gereği Yapılması Gereken İşlem
Basamaklarıdır.
Hedef Kitle: Firma sahipleri, Üst Düzey Yöneticiler, belirli bir ekip yöneten tüm yöneticiler ve
tüm çalışanlar.
Süre : 6 saat
Tarih : (Görüşme sonrası, birlikte karar verilecektir.)
Katılımcı Sayısı: 10 – 40 kişi
Yer : Firma Sahası
Eğitimin İçeriği
 Süreçlerin Belirlenmesi
 İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
 Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)
 Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
 Süreçlerin İlişkilendirilmesi
 Süreç Hiyerarşisi
 Süreç Haritalarının Çizilmesi
 Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar
 Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi
 Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
 Süreç İzlenmesi
 Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi
 Uygulama Çalışmaları
Nasıl bir eğitim?
Kişinin kendisi ve sosyal çevresi ile ilgili iletişim becerilerinin farkındalığını yaratmak üzere;
katılımcı, interaktif, örneklerin de içinde bulunduğu birlikte paylaşılarak gelişimin aktarıldığı
ve çeşitli ekipmanların kullanıldığı bir eğitim şeklidir.
Klasik ders anlatımından uzak, eğitime katılan her bireyin tam da merkezde kabul edildiği ve
sonrasında geri bildirimlerin değerlendirildiği bir eğitim şeklidir.
Eğitimci Ekipman: Sunu yansıtıcı cihaz, 65×95 ölçülü tahta kağıdı (Flipchart) ve Kalemler
Katılımcı Ekipman: Not defteri ve kalem
Eğitim Süresi: 1 tam gün