Kendini tanı…(Sokrat)
Hayatı yaşamanın iki yolu var;
Biri, hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşamak…
Diğeri her şey mucize imiş gibi yaşamak…
(Albet Einstein)
Hedef Kitle: Firma sahipleri, Üst Düzey Yöneticiler, belirli bir ekip yöneten tüm yöneticiler
ve tüm çalışanlar.
Süre : 6 saat (Şartlara göre 4 saat verilebilir.)
Tarih : (Görüşme sonrası, birlikte karar verilecektir.)
Katılımcı Sayısı: 10 – 40 kişi
Yer : Firma Sahası
Eğitimin İçeriği
 Güdü nedir? Neden güdülenmeye ihtiyaç duyarız?
 Motivasyon kaynakları
 Motivasyon üretimi ve koruma yolları
 Yapacağınız çalışmaları ertelemeyin,
 Çalışmaya yöneltecek güzel sözler bulun.
 Kendinize engel olmayın.
 İnanın.
 Kendinize zaman ayırın.
 Merak edin.
Nasıl bir eğitim?
Kişinin kendisi ve sosyal çevresi ile ilgili iletişim becerilerinin farkındalığını yaratmak üzere;
katılımcı, interaktif, örneklerin de içinde bulunduğu birlikte paylaşılarak gelişimin aktarıldığı
ve çeşitli ekipmanların kullanıldığı bir eğitim şeklidir.
Klasik ders anlatımından uzak, eğitime katılan her bireyin tam da merkezde kabul edildiği ve
sonrasında geri bildirimlerin değerlendirildiği bir eğitim şeklidir.
Eğitimci Ekipman: Sunu yansıtıcı cihaz, 65×95 ölçülü tahta kağıdı (Flipchart) ve Kalemler
Katılımcı Ekipman: Not defteri ve kalem
Eğitim Süresi: 1 tam gün
Sertifika: Eğitim sonrası katılımcılara, Nry Eğitim Danışmanlık sertifika verilecektir.
Not: Tarafımdan hazırlanmış olan Eğitim – Seminer içeriği, dahil olmadığım hiçbir yerde ve projede kullanılamaz.