(30 maddede Kötü Yöneticilik)
Yöneticilerde bulunması gerekli yetkinlik ve beceriler nelerdir? Güçlü yanlarımızı ortaya çıkarmak ve gelişmeye açık yanlarımızı bilerek programlı eğitimlerle daha profesyonel bir yönetici olabilmek için izlenmesi gereken yöntemler nelerdir?
Hedef Kitle: Firma sahipleri, Üst Düzey Yöneticiler
Süre : 3/6 saat
Tarih : (Görüşme sonrası, birlikte karar verilecektir.)
Katılımcı Sayısı: 10 – 40 kişi
Yer : Firma sahası
Eğitimin Konusu
Sürdürülebilirlik ve rekabette kazanmak için işletmeler hangi tip liderlere gerek duymaktadır? Hangi tarz liderlik sizin ve işletmenizin kişiliğine daha uygundur?
“Rekabet yoğunlaştıkça, yaratıcı düşünceye olan gereksinimde artacaktır. Her şeyi daha iyi yapabilmenin sonu yoktur. Etkili ve problem çözücü bir yaklaşım artık yeterli değildir. İş yaşamı, rekabetçi talepleri karşılamak için hem stratejik seviyede hem de çalışan seviyesinde yaratıcılık ve değişim gerektirmektedir.”
Eğitimin İçeriği
1.Kendini Tanıma,
2.Kendini İfade Etme, Empatik Dinleme
3.Empatik Dinleme
4.Liderlik Stilleri
5.Olumlu Yaklaşım
6.Sinerjik Yaklaşım
7.Etkin Ekip Oluşturmak
8.Takımdaki Roller ve Ekip Ruhunun Yaratılması
9.Ekip Analizi
Nasıl bir eğitim?
Kişinin kendisi ve sosyal çevresi ile ilgili iletişim becerilerinin farkındalığını yaratmak üzere; katılımcı, interaktif, örneklerin de içinde bulunduğu birlikte paylaşılarak gelişimin aktarıldığı ve çeşitli ekipmanların kullanıldığı bir eğitim şeklidir.
Klasik ders anlatımından uzak, eğitime katılan her bireyin tam da merkezde kabul edildiği ve sonrasında geri bildirimlerin değerlendirildiği bir eğitim şeklidir.
Eğitimci Ekipman: Sunu yansıtıcı cihaz, 65×95 ölçülü tahta kağıdı (Flipchart) ve Kalemler
Katılımcı Ekipman: Not defteri ve kalem
Eğitim Süresi: 1 tam gün