Yaşam Koçluğu Eğitimi, Yaşam Yolculuğunda kişinin kendi yaşamına ve başkalarının
yaşam alanlarına koçluk yapabilmesi için, temel ve ileri düzey koçluk becerilerinin yer
aldığı bir programdır.
Koçluk, ülkemizde 2013 yılında meslek olmuş ve bireylerin her geçen gün daha çok
ihtiyaç duyduğu bir hizmet haline gelmektedir. Siz de öncelikle kendi farkındalığınızı
arttırarak, insanların yaşamlarında koçluk becerileriniz ile yol arkadaşı olmak,
kişilerdeki gelişim ve değişimi görmekten haz duyuyor ve bu işi profesyonel olarak
yapmak istiyorsanız bütünsel yaşam koçluğu eğitimimiz ile günümüzün mesleğine
adım atabilirsiniz.
Süre : 60 saat
Tarih : Görüşülerek netleştirilecektir.
Katılımcı Sayısı: En az 5 kişi en fazla 12 kişi
Yer : Eğitim Salonu
Eğitimin İçeriği
A- Temel Koçluk
1. Koçluğa Giriş Koçluk Tanıtımı:
 Koçluk mesleğinin diğer meslek gruplarından farklılıkları,
 Dünyada ve Türkiye’de koçluk, Koçlukla ilgili beklentilerin alınması Etik kurallar:
 Koçluk süreci,
 Müşteri ve koç arasındaki ilişki,
 Koçluk etik kuralları, Koçluk Yetkinlikleri,
 Etik kuralların tartışılması
 Etkin dinleme: Söylenmeyeni duyabilme, iç görü, olay-kişi ayrımı yapabilme,
 Vaka analizleri ile dinleme yetkinliğini değerlendirme
 Güçlü soru sorma:
 Sorunun gücü; açık ve kapalı uçlu sorular, öğrenici ve yargılayıcı sorular,
 Koçluk sürecinde kullanılan soru örnekleri
2. Koçluk Teknikleri
 Şekillendirici geri bildirim:
 Renklerle kişilik analizi ve değerlendirmesi
 Seçkin Çarkların kullanılması ve değerlendirilmesi,
 Geri bildirim verme teknikleri
 Bütünsel koçluk teknikleri: KAMÇI ! ®Metodu ve Örnek koçluk uygulaması,
(HOH Koçluk Okulu metodudur.)
 TOMBUL ve SMART Hedef belirleme çalışmaları
3. Koçluk Uygulamaları
 Seçimleri netleştirme,
 Hareketleri tasarlama planlama ve hedef koyma,
 Seçim matrisi,
 “Oradan Bakınca öyle mi görünüyor” Tekniği,
 5N1K Tekniği, Eylemlerin gerçekleşme oranının kontrol edilmesi,
 Öğrenilen tekniklerin uygulanması,
 Koçluk tekniklerinin ve güçlü soruların müşterek uygulanması,
 Koçluk yapılacak kişinin ve doğru konunun seçilmesi,
 Koçluk tekniklerini uygulama.
B. İleri Koçluk
1-Koçlukta Metafor Kullanımı Metaforun Kökeni:
 Metaforun kökeni, türediği kelimeler, yapısı, tanımı,
 Etimolojk açıdan inceleme,
 Metaforun Metabolizması: Metaforun beyinde türetimi ile ilgili bilgilerin
aktarılması,
 Sağ Beyin Sol Beyin Testleri,
 Metaforun İşlevleri: Metaforun Koçlukta kullanımı ve örnekler Metafor Kullanımı
ve Dikkat Edilecekler,
 Metafor kullanma becerisini geliştirmek için yapılacaklar,
 Metafor yaratmak için öneriler, Koçlukta metafor kullanımı için tavsiyeler,
 Tecrübe Paylaşımı Metafor Örnekleri,
 Atölye Çalışması: Grup ve Bireysel Metafor Yaratma Çalışmaları,
 2-3’lü Gruplar ile bireysel olarak metafor üretme alıştırmaları.
2-Koçlukta Beden Dili Koçlukta Beden Dili:
 Beden dilinde yakınlık, uzaklık kavramı,
 Beden dilinde açı(yön) ve açıklık kavramı,
 Beden dilinde donma ve hareket Kavramı,
 Beden dilinde yükseklik, alçaklık kavramı.
 Tüm çalışmalar uygulamalı olarak gösterilecektir.
C. Usta Koçluk
1-Liderlik
 Duygusal zeka ve Yaratıcılık Üçlemesi Koçlukta Liderlik,
 Liderlik özelliklerinin incelenmesi,
 Sahip olunan liderlik özelliklerinin ve Gelişime açık liderlik özelliklerinin
belirlenmesi,
 Liderlik ve yönetici çarklarının Kullanımı
 Koçlukta Duygusal Zeka: Koçluk ve duygusal zeka ilişkisi,
 Koçlukta duyguları tanıma ve kullanma,
 Duygusal zeka testi, Koçluk uygulaması
 Koçlukta Yaratıcılık:
 Yaratıcılığın Tanımı,
 Yaratıcı Bireylerin Özellikleri,
 Yaratıcılığı Teşvik Edecek Sorular,
 Seans Öncesi- Seans ve Sonrası Yaratıcılığı
 Koçluk uygulaması
D. Koçluk ödevi olan Kitap listesinden kitap seçimi ve deşifresinin mail yoluyla
gönderilmesi
E. Atölye ve grup çalışmaları:
 Uygulamalı koçluk seanslarının video kayıtlarının yapılması
 Uygulamalı koçluk seanslarının Eğitimci tarafından değerlendirmesi
Nasıl bir eğitim?
Kişinin kendisi ve sosyal çevresi ile ilgili iletişim becerilerinin farkındalığını yaratmak
üzere; katılımcı, interaktif, örneklerin de içinde bulunduğu birlikte paylaşılarak gelişimin
aktarıldığı ve çeşitli ekipmanların kullanıldığı bir eğitim şeklidir.
Klasik ders anlatımından uzak, eğitime katılan her bireyin tam da merkezde kabul
edildiği ve sonrasında geri bildirimlerin değerlendirildiği bir eğitim şeklidir.
Eğitimci Ekipman: Sunu yansıtıcı cihaz, 65×95 ölçülü tahta kağıdı (Flipchart) ve Renkli
Kalemler
Katılımcı Ekipman: Not defteri ve kalem
Eğitim Süresi: 60 saat
Sertifika: Yaşam Koçluğu Katılım sertifika verilecektir.
Not: Tarafımdan hazırlanmış olan Eğitim – Seminer içeriği, dahil olmadığım hiçbir yerde ve
projede kullanılamaz.