Koçluk nasıl bir süreçtir?

Kişinin ya da kurumun gelişimini hızlandırmak amacıyla yapılan yapılandırılmış ve etkileşime dayalı bir süreçtir.

Koçluk;

 • Yönetim tarzıdır,
 • Hedefi vardır,
 • Çözüm odaklıdır,
 • Becerilerin kullanılması önemlidir,
 • İnsan ve gelişim odaklıdır,
 • Problem çözme yöntemidir,
 • Planlama ve önceliklendirme ile çalışır,
 • Durumu farklı yönleriyle görmektir,
 • Pozitif açıdan değerlendirmektir,
 • Alternatif üretmeyi sağlar,
 • Kişi ya da kuruma “başka…..” sorusunu düşünmeyi aşılar.

 

Karşılıklı güvene dayalı bir süreçtir. 3. Kişilere izinsiz bilgi paulaşımı koç tarafından asla yapılmaz.

Fayda ve farkındalık ancak istek ile oluşabilir. Koçluk alanın istekli olması süreci etkileyen en önemli faktördür.

Duruma uygun ve güçlü sorular ile oluşan yeni bakış açısı hedefe adım adım yaklaştırır.

Görüşmeler sakin bir ortamda geçmelidir. (bir ofis ya da görüşme odası uygundur)

Başlangıçta koç tarafından sunulan Koçluk Protokolü ile süreç netleştirilir.

Genellikle haftalık 1 görüşme (30-55 dk) ve en az bir ay devam etmelidir. (en az 4 görüşme)aylık yeniden değerlendirme ile planlı ve yapılandırılmış süreç izlenir.

 

 

Nuray EKİNCİ

ÇSGB-MYK Belgeli Koç

Eğitimci

Profesyonel Koç

www.nry.com.tr

Never Repeat Yourself

Kendini asla tekrar etme