“Değişmek zorunlu, gelişmek ise isteğe bağlıdır”
“Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.” Peter Drucker
“İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.” Napolyon
“Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.” Konfüçyüs
Hedef Kitle:
 Eğitimciler,
 İnsan Kaynakları çalışanları,
 Kurumsal Eğitim Birim Yöneticileri,
 Üst Düzey Yöneticiler,
 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları
 Belirli Bir Ekip Yöneten Ve Sunum Yapan Takım Liderleri.
Süre : 18 saat (3 tam gün)
Tarih : (Görüşme sonrası, birlikte karar verilecektir.)
Katılımcı Sayısı: 10 kişi
Yer : Firma Sahası
Eğitimin İçeriği
 Yetişkin Eğitiminden Beklentiler Ve Kavramlar
 Yüksek Performanslı Bir Eğitici Olmak
Eğitimin Planlanması ve İçerik Tasarımı
 Görsel Sunum Hazırlama
 Eğitimin Gerçekleşmesi Sırasında Eğiticinin Kullanması Gereken Beceriler
 Yaratıcılık
 Kriz yönetimi ve Zor Durumları Yönetme
 Eğitimciliğe Giriş
 Eğitimci Olarak Amaçlananlar
 Kimler Eğitimci Olabilir?
 İyi Eğitimcilerin İnsanlara Bakış Açısı Ve Temel Varsayımları
 Eğitim Yöntemleri – Planlama
 Katılımcılar İle İlgili Ön Hazırlık
 Eğitim Mekanı – Oturma Düzenleri
 Görsel Gereçler
 Göz Teması
 İletişim Beden Dilinin yeri
 Konuşma Teknikleri, Ses – Nefes Kontrolü, Ritm-Hız Ve Vurgulama
 Eğitim oyunlarının yeri ve aktarımı
 Örnek Sunumların Hazırlanması, Sunulması Ve Geribesleme Yapılması
Eğitim sonrası kazanımlar:
• Eğitimcilik becerilerini kazanma
• Uygulamalar eşliğinde tecrübe ve pratik kazanma
• Eğitim konusunda ve sunum konusunda özgüven
• Kendini değerlendirme becerisi
Nasıl bir eğitim?
Kişinin kendisi ve sosyal çevresi ile ilgili iletişim becerilerinin farkındalığını yaratmak üzere;katılımcı, interaktif, örneklerin de içinde bulunduğu birlikte paylaşılarak gelişimin aktarıldığı ve çeşitli ekipmanların kullanıldığı bir eğitim şeklidir.
Klasik ders anlatımından uzak, eğitime katılan her bireyin tam da merkezde kabul edildiği ve sonrasında geri bildirimlerin değerlendirildiği bir eğitim şeklidir.
Eğitimci Ekipman: Sunu yansıtıcı cihaz, 65×95 ölçülü tahta kağıdı (Flipchart) ve Kalemler
Katılımcı Ekipman: Not defteri ve kalem. Renkli tahta ve kuru boya kalemleri. A4 kağıt. A2 kağıt. (sayıları katılımcı sayısına orantılı değişir)
Eğitim Süresi: 3 tam gün
Not: Tarafımdan hazırlanmış olan Eğitim – Seminer içeriği, dahil olmadığım hiçbir yerde ve projede kullanılamaz.